Davranış Kuralları

Adil ve güvenli bir oyun ortamı sağlamak bir numaralı önceliğimizdir. Hileye ve istismarcı davranışlara müsamaha göstermeyiz. Oyuncularımızdan her zaman adil ve kurallara göre oynamalarını bekleriz.

Her davranış ihlalini bireysel düzeyde inceleriz ve oyuncu Davranış Kurallarına uymuyorsa oyuna erişimini herhangi bir zamanda engelleriz.

ÖNEMLİ

Davranış Kurallarını veya Hizmet Şartlarını ihlal etmek oyunda verilecek bir cezaya yol açacaktır.

Tacizin ve uygunsuz davranışların tüm biçimleri aşağıda yer almayabilir; bu, aşağıda yer almıyor diye bu tarz davranışların sonuçlarının olmayacağı anlamına gelmez.

Bu ilke bir dille kısıtlı değildir. Bu ilkenin kapsamına giren bir üslup, Türkçede olacağı gibi, başka herhangi bir dilde uygunsuzsa da her zaman listelenen sonuçlara tabi tutulacaktır.

BİR OYUNCUNUN AŞAĞIDA BELİRTİLEN FAALİYETLERDEN BİRİNDE BULUNMASI, AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİYLE SONUÇLANIR:

 • Uyarı.
 • Oyundan geçici uzaklaştırma.
 • Oyundan kalıcı uzaklaştırma.

Lütfen aşağıdaki suç kategorilerini okuyun

Uygunsuz dil

Bu kategori oyun içi sohbette, özel mesajlaşmalarda ve oyuncu isimlerinde aşağıdaki sınıflara girebilecek açık ve imalı mesajları kapsar:

 • Irkı, etnik kökeni, dini, cinsel yönelimi veya ulusu kötüleyen hakaretler veya nefrete teşvik.
 • Dinlerin veya dini figürlerin olumsuz yönde tasviri.
 • İnsan anatomisinin veya vücut fonksiyonlarının iması.
 • Pornografi.
 • Sakıncalı kabul edilen.

Bu, internet sitesi linkleri veya bu tarz dil veya görseller barındıran diğer medyalar için de geçerlidir.

Hesap takası, satışı, paylaşımı ve birden çok hesap

Bu kategori hem Critical Ops hesabının veya kostümlerinin satış veya takas amaçlı reklamının yapılmasını hem de bir oyuncunun aşağıda belirtilen kanallardan satın alma gayesiyle hesap veya kostüm aradığına dair ilan vermesini kapsar:

 • Herhangi bir sosyal medya platformu veya topluluk kanalı.
 • Hesap takasının reklamının yapılması ve oyun içi iletişim kurmak için bir yol teklif edilmesi.

Bu, hesap paylaşımı ve bu tarz dil veya görseller barındıran internet siteleri veya diğer medyalar için de geçerlidir.

Critical Ops Kullanım Koşullarımızda da belirtildiği şekilde desteklenen cihaz başına yalnızca bir Hesap kullanımını destekler.

Spamlama, trolleme ve reklam

Bu kategori şunları içerir:

 • Aynı ifadeyi haddinden fazla tekrarlamak veya spam’lemek.
 • Diğer oyuncuları rahatsız etmek veya diğer oyunculara hakaret etmek.
 • Critical Ops ile ilişiği bulunmayan iş, organizasyon veya internet sitelerinin reklamını yapmak.

Hileler ve üçüncü taraf yazılımlar

Bu kategori aşağıdakileri kullanmayı veya bağlantılarını paylaşmayı içerir:

 • Hileler, modifiye edilmiş veya resmi olmayan Critical Ops sürümleri.
 • Oyunları PC veya diğer sanallaştırma yazılımlarıyla oynamak için kullanılan emülatörler.
 • Critical Ops uygulamasının işleyişine herhangi bir şekilde müdahale eden üçüncü taraf yazılımlar.

Gizli bilgi sızdırmak veya bir Critical Force çalışanıymış gibi davranmak

Bu kategori şunları içerir:

 • Seçili test, BETA veya ön izleme programlarından edinilen gizli bilgileri sızdırmak.
 • Avantaj elde etmek veya yanlış bilgi dağıtmak amacıyla bir Critical Force çalışanı gibi davranmak.

Oyun dünyasını aşan taciz ve gerçek hayatta tehditler

Bu kategori aşağıda belirtilecek maddelere atıfta bulunan hem açık hem imalı dili ve/veya bu tarz bir dili veya görselleri barındıran internet sitelerini içerir:

 • Doğrudan oyun dünyasıyla ilgili olmayan şiddet.
 • Diğer oyuncuların veya Critical Force çalışanlarının gerçek hayatları hakkında bilgi.
 • Oyuncuların oyun dışında tacizi.

Oyunda sportmenlik dışı davranış

Bu kategori şunları içerir:

 • Takım arkadaşlarının yerini rakibe açık etmek.
 • Oyuna katkıda bulunmamak.
 • Bilinçli bir şekilde takımına zarar verecek eylemlerde bulunmak. Buna takımına turu kaybettirecek faaliyetler de dâhildir.
 • Eşleştirmeyi istismar etmek ve şikecilik.